Wolfgang Goethe

Copyright © All Rights Reserved

VARIA

Forskelligt - mest af personlig interesse

Johann Goethe 1749-1832

Blyantstegning af den danske maler Jens Juul i 1779

Derefter bør man tage Goethe's Levned, hans Digtning og Sandhed for sig; den er en af det nittende Aarhundredes store Bøger. Det er hans Forsøg paa at forklare sig selv, men det er meget mere; ikke blot en enestående Forklaring af et Genis Tilblivelse, der jo ikke lader sig efterligne; men et i Sandhed opdragende Værk. Goethe's Levned, hans Samtaler (der tidt er udmærkede, dog naturligvis aldrig helt paalidelige) og de ypperste af hans Breve er Skrifter, som de iblandt Ungdommen, der har selvopdragelse for Øje - mange vil det jo aldrig være - kan lære uendeligt af, lige fra de elementære men saa vigtige Egenskaber som streng, gennemført Orden og aldrig afbrudt Flid til Lydhørhed overfor Ens egen Naturs vejledende Kald, til den Handlekraft, som følger deraf, dernæst til Udviklingen af fin Modtagelighed og mangesidig Humanitet.

Georg Brandes: Wolfgang Goethe